EMBENATS

Embenat funcional: és un tipus de tècnica d'immobilització parcial que s'utilitzaprincipalment en lesions tendinoses, musculars i lligamentoses. És una immobilització “parcial” ja que l’embenat només limita la mobilitat en el sentit del moviment que apareix dolor o podria agreujar-se la lesió, mentre que permet la resta de moviments de l'articulació o complex articular.

Embenat neuromuscular (Kinesio Tape): Aquest mètode d’embenats utilitza unes exclusives cintes de tape (esparadrap) elàstic que han estat dissenyades imitant les propietats de la pell i la finalitat de la qual és el tractament de lesions musculars, articulars, neurològiques i lligamentoses així com la reducció de la inflamació i del limfedema. És una tècnica basada en el procés d’autocuració del cos. Està indicat en: Lesions i dolors musculars – Hematomes - Lesions lligamentoses - Reeducació del sistema neuromuscular i propioceptiu - Millora la postura del pacient gràcies a la informació sensoriomotriu - Drenatge limfàtic (disminueix l’edema ).

C/ del Vent, 24 - 43201 REUS - Tel: 977 319 142 - Horari: L-V (10:00-20:00) Disseny : Pui design